Kaltsidis & Co | Wood Industry
ISO | Kaltsidis & Co | Wood Industry

ISO 9001 : 2008

Η καλή ποιότητα των προϊόντων αποτελεί τις περισσότερες φορές το βασικότερο στόχο των περισσότερων επιχειρήσεων. Αυτό όμως δεν αρκεί αν η ποιότητα αυτή δεν χαρακτηρίζει το σύνολο των προϊόντων αλλά και συναντάτε σε όλες τις φάσεις της παραγωγής.

Ο μοναδικός τρόπος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας είναι η εφαρμογή Συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Το πιο διαδεδομένο σύστημα ποιότητας το οποίο και εφαρμόζεται σε πολλές εταιρείες είναι το ISO που με τις διαδικασίες του διασφαλίζει  την συνεχή επιτήρηση και καλή ποιότητα των παραγόμενων  προϊόντων μέσα από συνεχείς διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής τόσο των διαδικασιών μέχρι και την καταγραφή των παραπόνων αλλά και της επίλυσης των διαφόρων προϊόντων.

Την πιστοποίηση του συστήματος ISO 9001 : 2008 σταθερής ποιότητας κατέχει πλέον και η εταιρεία KALTSIDIS & Co για όλη της την παραγωγή, η οποία διανείμετε τόσο στην  Ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διέπουν την εταιρεία είναι η οργάνωση και ο προγραμματισμός ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας και των επιμέρους ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των τελικών προϊόντων της που είναι τα επικαλυμμένα με ξυλόφυλλα μοριοπλάκες, ινοπλάκες και κοντραπλακέ.

Επίσης δεν λείπουν η ακρίβεια και η συνέπεια σε όλες τις εργασίες που έχει αναλάβει η εταιρεία σχετικά με την εμπορία και διακίνηση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της συγκαταλέγεται η ποιότητα των προϊόντων της  και η συνέπεια προς τους πελάτες. Η KALTSIDIS & Co είναι σε θέση να γνωρίζει την ζητούμενη από τον πελάτη ποιότητα και να μπορεί να την ικανοποιεί πλήρως. Η καλή ποιότητα των A΄ υλών που χρησιμοποιεί έχει ως αποτέλεσμα την άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συντάχθηκε για την καταγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που έχουν σχέση με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, με τρόπο ώστε να επιβεβαιώνονται οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες και προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας και KALTSIDIS & Co παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η ορθή πολιτική ποιότητας είναι η βάση για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Για την επίτευξη των στόχων της ανωτέρω πολιτικής, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της εταιρείας, με πρώτη τη Διοίκησή της  η οποία έχει την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

Η στρατηγική της επιχείρησης, ουσιαστικά, έχει σαν γνώμονα την κάλυψη των απαιτήσεων και της ποιότητας των προϊόντων που παρουσιάζει η αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων επικαλυμμένων ειδών και ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • τη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των παραγγελιών
  • την εξασφάλιση σαφούς υπεροχής στην ποιότητα
  • την ταχύτερη διάθεση των προϊόντων στην αγορά
  • τη μείωση των χρόνων παραγωγής ανά προϊόν
  • την  καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού
  • την άμεση ανταπόκριση στα παράπονα πελατών και τη σταδιακή εξάλειψη τους

Η Διοίκηση της KALTSIDIS & Co έχει την άποψη ότι το κόστος για την επίτευξη ενός αποδοτικού συστήματος ποιότητας, αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό με την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και την συνακόλουθη βελτιωμένη εικόνα της εταιρείας στην αγορά.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν την επιχείρηση για άλλη μια φορά πρωτοποριακή με σκοπό την διασφάλιση της καλής ποιότητας των προϊόντων της προς όφελος των πελατών της εταιρείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε1 - ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

Όχι μόνο την καλή ποιότητα των προϊόντων της, αλλά και την υγιεινή και ασφάλεια τόσο των κατασκευαστών που χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες όσο και των καταναλωτών δείχνει να σέβεται σε μεγάλο βαθμό η επιχείρηση KALTSIDIS & Co. Απόδειξη των παραπάνω αποτελεί η άμεση κίνηση συνεργασίας με το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Πρώτων Υλών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου για των έλεγχο της περιεχόμενης φορμαλδεΰδης στα προϊόντα της.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία προέβη σε μια σειρά ελέγχων, των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, των διεργασιών για την παραγωγή των επενδεδυμένων όσο και των τελικών προϊόντων που παράγει. Οι έλεγχοι έδωσαν αποτελέσματα πολύ πιο κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια κατατάσσοντας με αυτό τον τρόπο τα προϊόντα της εταιρείας KALTSIDIS & Co στην Κλάση Ε1 των ασφαλών προϊόντων για κάθε χρήση.

Συνέπεια όσων προαναφέρθηκαν είναι τα προϊόντα της να είναι πλέον εγκεκριμένα και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά για την περιεχόμενη φορμαλδεΰδη σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746/Β/22-04-2009) “Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα -  Επιτροπή  Επίπλου”, συμβάλλοντας  ταυτόχρονα στην προσπάθεια που κάνει η Πολιτεία στην Ελλάδα από το 2006  για την λήψη μέτρων που θα αφορούν τη μείωση των εκπομπών της περιεχόμενης φορμαλδεΰδης  στα έπιπλα και είδη ξυλείας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης έτσι πλέον και στην δική μας  έχουν καθιερωθεί οι κλάσεις Ε0 και Ε1 σαν τις μόνες επιτρεπτές ως προς την έκκληση φορμαλδεΰδης από έπιπλα και είδη βιομηχανικής ξυλείας που θα διατίθενται στην εγχώρια αγορά.

Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση για περεταίρω ανάπτυξη τόσο στην παραγωγή της όσο και στη διακίνηση των εμπορευμάτων της καθώς πλέον είναι απαραίτητη προϋπόθεση η συμμόρφωση των ελληνικών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παράλληλα, η KALTSIDIS & Co πιστοποιημένη πλέον με τα ανάλογα έγγραφα της περιεχόμενης φορμαλδεΰδης κλάσης Ε1 ενισχύει και την αύξηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας χωρίς προβλήματα στην αντιμετώπιση της αυστηρότητας των ελέγχων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Και η προσπάθεια βελτίωσης δεν σταματάει εδώ η επιχείρηση KALTSIDIS & Co ξεκίνησε την διαδικασία ελέγχων και των μηχανικών ιδιοτήτων τόσο για την αντοχή τους σε κάμψη, όσο και στην ποιότητα συγκόλλησης των ξυλοφύλλων με τις ινοπλάκες ή μοριοπλάκες αντίστοιχα. Ταυτόχρονα ξεκινά ερευνητική συνεργασία με ελέγχους σε θέματα αντοχής των ξυλοφύλλων σε έκθεση σε ηλιακό φώς κάτι που την κατατάσσει σε πρωτοπόρο στο είδος της και τα προϊόντα της αποδεδειγμένα ποιοτικά.

Ελληνικά English
Vinterio Danger Group